Belastingvoordelen voor expats in Nederland

door | april 12, 2020

Alle inwoners van Nederland zijn onderworpen aan inkomstenbelasting over hun wereldwijde inkomsten. De niet-ingezetenen zijn alleen onderworpen aan de belasting op specifieke inkomstenbelasting voor alleen de Nederlandse inkomstenbronnen. Het belastingstelsel in Nederland is complex. In dit artikel gaan we je wat meer inzicht geven in dit complexe systeem. Te beginnen met de manier waarop de inkomsten worden belast. Dat is niet de enige belasting die betaald moet worden. Daar gaan we later op in.

Voor meer vragen over je persoonlijke of zakelijke zaken, kun je de BelastingTelefoon bellen.

Hoe de inkomsten worden belast

De belastingen op uw inkomen in Nederland zijn gebaseerd op het type en het bedrag van het inkomen. De inkomstenbelastingen zijn verdeeld in 3 groepen (boxen), elk met een eigen belastingtarief:

 • Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
 • Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
 • Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Jekunt 3 verschillende belastbare inkomens hebben. Deze zijn verdeeld in drie vakjes, waarmee je kunt berekenen hoeveel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen je verschuldigd bent. De manier waarop dit werkt is door de tarieven toe te passen op de belastbare inkomens. Het inkomen wordt per box behandeld en zoveel mogelijk per box belast. Dit betekent het volgende:

 • Elk type inkomen valt in één doos. Je inkomen is dus niet onderworpen aan dubbele belasting.
 • Voor elke box geldt een ander belastingtarief
 • Je kunt een negatief inkomen (verlies) in de ene doos niet verrekenen met een positief inkomen in een andere doos.

Andere belastingen in Nederland

Afhankelijk van je activiteiten kunnen de volgende belastingen in Nederland worden ingehouden:

 • Omzetbelasting;
 • Accijns en verbruiksbelastingen;
 • Gokbelasting;
 • Nalatenschapsbelasting, schenk- en overdrachtsbelasting;
 • Belasting op personenauto’s en motorfietsen (bpm);
 • Motorrijtuigenbelasting en belasting op zware voertuigen;
 • Belastingen op juridische transacties: overdrachtsbelasting; verzekeringsbelasting en vermogensbelasting;
 • Milieubelastingen (grondwaterbelasting, leidingwaterbelasting, afvalheffing, brandstofbelasting en energiebelasting);
  Invoerbelastingen (douanerechten).

Lees ook: Fiscale besparingsmogelijkheden voor ondernemers