Effecten van nucleaire straling op het milieu

door | maart 17, 2021

Kernenergie wordt opgewekt door het gebruik van kernsplitsing. Dit proces produceert een grote hoeveelheid warmte en elektriciteit. Het kernafval en de straling die door kernsplitsing worden geproduceerd, zijn schadelijk voor levende organismen; de voordelen van kernenergie zijn echter te verleidelijk om te weigeren.

Op nuclear-shields.com kun je er meer informatie over vinden.

Effecten op organismen

Als we de mens als voorbeeld nemen, heeft nucleaire straling zeer schadelijke en nadelige gevolgen voor de mens. Blootstelling aan grote hoeveelheden straling gedurende langere tijd leidt bij de mens tot stralingsziekte. Symptomen van stralingsziekte zijn onder andere hoofdpijn, misselijkheid, koorts en de mogelijkheid om kanker te krijgen of ernstige schade aan het DNA te veroorzaken.

Nucleaire straling bestaat uit ioniserende deeltjes, dat zijn deeltjes die afzonderlijk genoeg energie hebben om elektronen in een atoom of molecuul te verplaatsen. Door met geweld een elektron te verwijderen en zijn plaats in te nemen, vormt het deeltje een ionenpaar dat immens reactief is. Deze reactiviteit kan grote schade toebrengen aan cellen en DNA.

De effecten van nucleaire straling op planten en bodem

Net als mensen en dieren ondervinden ook planten en de bodem de negatieve gevolgen van grote hoeveelheden nucleaire straling. Net als bij mensen kan radioactief materiaal plantenweefsel beschadigen en de groei van planten remmen. Mutaties zijn ook mogelijk als gevolg van de schade die aan het DNA wordt toegebracht. Radioactief materiaal in de bodem kan verhinderen dat voedingsstoffen door planten worden opgenomen, waardoor deze onvruchtbaar worden.

Stralingstherapie

Ironisch genoeg kan straling in hoge, ongecontroleerde doses schadelijk en zelfs dodelijk zijn voor het welzijn van een persoon, maar het is ook bewezen dat straling kan worden gebruikt om bepaalde gezondheidsproblemen te behandelen. De belangrijkste daarvan zijn tumoren en kankercellen. Bestralingstherapie is het gebruik van röntgenstralen, gammastralen of geladen deeltjes om kankercellen te doden en de groei van tumoren te verminderen. De behandeling werkt door de straling te gebruiken om het DNA van de kankercel selectief te beschadigen, waardoor het vermogen van de kankercel om zich te vermenigvuldigen en te groeien wordt belemmerd of gestopt. Terwijl de kankercellen langzaam afbreken, is het natuurlijke afweersysteem van het menselijk lichaam in staat de kankercellen op natuurlijke wijze te vernietigen.

Bestralingstherapie is niet zonder risico. De gebruikte straling is ook zeer schadelijk voor elk ander celtype in het menselijk lichaam. Daarom wordt de straling meestal gebruikt in de vorm van een spitse laser die onder een hoek wordt gericht om geen ander weefsel dan de kankercellen en tumoren te treffen.

Bestraling van voedsel

Een ander voordeel van nucleaire straling is te vinden in ons dagelijks leven in de vorm van bestraling van voedsel. Zoals eerder uitgelegd in de casestudie van Fukushima, maakt bestraling van voedsel het onveilig voor consumptie, maar kleine hoeveelheden nucleaire straling zijn in staat om bacteriën te doden en voedsel te steriliseren, waardoor bederf wordt voorkomen. De hoeveelheid straling die voor dit proces nodig is, is zo gering dat het veilig is voor menselijke consumptie.

Om de veiligheid van het voedseldoorstralingsproces te benadrukken, wordt alleen gammastraling gebruikt, wat betekent dat er geen neutronen aanwezig zijn die radioactiviteit in het voedsel kunnen veroorzaken. Bovendien komt de bron van de gammastraling nooit in contact met het eigenlijke levensmiddel.

De verlenging van de houdbaarheidstermijn door het doden van bacteriën en andere organismen kan leiden tot een geringer gebruik van pesticiden en conserveringsmiddelen in levensmiddelen. Dit betekent ook dat er minder kans is dat invasieve soorten via het voedsel naar een ander land worden geëxporteerd. De langere bederftijd maakt het ook gemakkelijker om voedsel over lange afstanden te exporteren.

Lees ook: 3 belangrijke voordelen van SEO voor kleine bedrijven